ΠΕΥΚΟΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Πευκιωτών

"Η Αγία Παρασκευή"

 

            Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού

Συλλόγου ΠΕΥΚΙΩΤΩΝ "Η Αγία Παρασκευή", που

προέκυψε από τις εκλογές, που έγιναν στις 24

Ιουνίου 2012, έχει ως εξής:

        

1. Παπαρίζος  Απόστολος                     Πρόεδρος

2. Ζκούλας  Γεώργιος                            Αντιπρόεδρος

3. Χήτας Δημήτριος                               Γεν. Γραμματέας

4. Κατσιαμάκη Αγνή                              Ταμίας

5. Γκίτσης  Ανδρέας                               Μέλος

6. Χαριζόπουλος  Δημήτριος                 Μέλος

7. Μητσοπούλου  Παναγιώτα                Μέλος